גזל

השאלה:

רציתי לשאול כמה שאלות, דבר ראשון פעם הייתי משחק במשחקי מחשב, והיו כמה משחקים שפרצתי (כלומר הורדתי משחקים שאמורים לעלות כסף בחינם), הבנתי שיש דעות שזה ממש גזל אז עשיתי על זה תשובה והפסקתי לשחק בהם, השאלה שלי האם יש דין השבת גזלה פה? כלומר אני צריך לשלם לחברות המשחקים על המשחקים ששיחקתי בהם פעם? והאם יש לי חיוב למחוק את המשחקים או שרק להפסיק להנות מהם? ושאלה שנייה, הבנתי שיש דעות שאומרות שיש דין השבת גזלה לגוי, והבנתי שכל זה שפחות משווה פרוטה לא צריך להחזיר זה רק ביהודים כי ליהודים יש חזקה שהם ימחלו, אז אם גזלתי מגוי משהו ששווה פחות מפרוטה אני חייב להחזיר לו אותו אפילו אם עשיתי על זה תשובה? ושאלה שלישית, פעם הייתי משחק במשחקי מחשב ואולי במשחקים האלה גנבתי דברים במשחק משחקנים אחרים, ובחלק מהמשחקים ששיחקתי בהם יש אפילו דברים במשחק ששיערו כמה כסף הם שווים במציאות אם היה אפשר למכור אותם, ובחלק מהמשחקים ששיחקתי אסור לגנוב משחקנים אחרים, אבל בכל זאת גנבתי, האם יש לי חיוב השבת גזלה נגיד במשחק שאסור בו לגנוב והדברים במשחק משוערים שאם היה אפשר למכור אותם בכסף אמיתי הם היו שווים יותר מפרוטה? ובכללי האם יש חיוב השבת גזלה במשחקים גם במקרה שלא שיערו כמה זה שווה במציאות אבל אסור לגנוב במשחק? ושאלה רביעית, אם ציערתי גוי אני חייב לפייס אותו? (במקרה שהוא לא יודע שאני יהודי נגיד במחשב). ושאלה חמישית, הבנתי בספר חסידים שהוא אומר שאפילו קטן שגנב יש לו מצוות השבת גזלה, הבעיה היא שאני לא יודע אם גזלתי שהייתי קטן, אבל יש פעם אחת שאבא שלי אמר לי ללכת לגנוב פירות מעץ של מישהו, ולא ידעתי שזה נקרא לגנוב או שאסור לעשות את זה לפי התורה, הייתי קטן, הוא אמר לי פשוט לקחת מעץ מסויים, אני חושב שאני יודע של מי העץ, האם יש לי חיוב לפי ספר חסידים ללכת לבעל העץ ולבקש ממנו שימחול לי? וגם אני לא יודע אם במהלך החיים גזלתי שהייתי קטן, מה לעשות? והאם יש הבדל בין אם הגזלה עדיין בידי או כבר לא? ושאלה שישית, אם יש משהו שגורם לגזל דעת קבוע, לדוגמה נגיד יצרתי סרטון שבו אני אומר שקוראים לי בשם מסויים אבל זה לא באמת השם שלי, אז כל פעם שמישהו צופה בסרטון שלי נגזלת לו הדעת, האם יש לי חיוב למחוק את הסרטון או שלעשות תשובה מספיק? ונגיד משתמש באתר או אימייל אני חייב לשים את השם והגיל האמיתי שלי? או שזה נקרא גזל דעת ושקר? כי גם כל פעם שמישהו רואה את זה הוא לא יודע מה השם והגיל האמיתי שלי, ואם זה אסור, יש לי חיוב למחוק את המשתמש או להחליף לו את השם ואת הגיל למשהו נכון כדי שהגזל דעת יפסיק? ושאלה שביעית, נגיד אני מתארח אצל מישהו ואני הולך להתפנות שם, ואני משתמש בנייר של הבעל הבית בשירותים, האם זה נקרא גזל? בכללי נגיד אני מתארח אצל מישהו, ישן אצלו ואוכל אצלו, מותר לי לעשות דברים שאורח נוהג לעשות אותם? כמו לשתות כוס מים בלי שבעל הבית ידע או להשתמש בנייר או דברים כאלה? ושאלה שמינית, פעם שפחות הייתי מקפיד על גזל מהיום (לא הייתי ממש גוזל דברים אבל כנראה לקחתי ניירות או השתמשתי בעיפרון שלא שלי), אני חייב ללכת לכל מי שאולי גזלתי ממנו פעם (על דברים שהוא לא מקפיד וגם הגזלה לא נמצאת אצלי יותר) ולבקש ממנו שיסלח לי אם גזלתי ממנו? ושאלה תשיעית, הבנתי שיש דעות שיש מצוות השבת גזלה אפילו בפחות משווה פרוטה? זה נכון? ושאלה עשירית, למעשה להלכה, הבנתי שיש דעות שאומרות שאם לקחת משהו שלא מקפידים עליו אז אין מצוות השבת גזלה, זה לכל הדעות גם הכי מחמירות? ושאלה 11, אם פגעתי ביהודי לפני גיל 13, אני חייב לפייס אותו אחרי גיל 13? ושאלה 12, חייב לפייס גוי אם פגעת בו? ושאלה 13, כשאומרים בלילה "הריני מוחל וסולח... בין בממוני... ולא יענש שום אדם בסיבתי", נגיד גזלתי משהו ממישהו שלא מקפידים עליו ואני לא יודע ממי גזלתי, האם הריני מוחל פוטר אותי מהשבת הגזלה? ושאלה 14, האם הכוונה שבפחות משווה פרוטה פטור מלהשיב את הגזלה, זה שאי אפשר לכפר על גזל פחות משווה פרוטה או שאם עשה על הגזל תשובה אז זה מכופר לו ולא צריך להשיב את הגזלה? ושאלה אחרונה, האם יש הבדל בכללי בגזלה אם היא עדיין בידך או לא? אני ישמח לשמוע כמה דעות בהלכה וגם את הדעות הכי מחמירות.

התשובה

הרב דוד אייגנר | י"ב אדר תשפ"ג 14:03

ב"ה

 1. 1. ככלל גזל הוא דבר חמור, וכפי שאומר רבי אמי בגמרא במסכת תענית דף ז עמוד ב: "אין הגשמים נעצרים אלא בעוון גזל" וגם את הגוי אסור לגזול, כמובא בגמרא בבא קמא קיג, ב. ובמקומות נוספים. אך יש לזכור שלא כל דבר מוגדר כגזל, וכפי שאכתוב להלן.

2. ככלל, הדבר הבסיסי הוא שהאדם צריך להפסיק ולגזול, לכן יש למחוק את כל מה שהורדת ללא רשות, כל זאת בהנחה שאכן חל איסור שימוש של החברה על אותם משחקים (ישנם מקרים בהם החברה מתירה זאת) אדם שגזל צריך להשיב את הגזילה שהוא לקח, ולכן עליך לבדוק מול החברה מהי העלות של המשחק ולשלם לה.

 1. 3. גם פחות משווה פרוטה חייבים להחזיר לגוי.
 2. 4.לא הבנתי את המציאות, חובת ההשבה היא רק אם גזלת משהו ממשי- גם אם הוא פחות משווה פרוטה, אם גנבת משהו שאין לו שווי ממנוי עצמאי אמיתי- אין בכך גזל, אלא רק ענין של מידות טובות.
 3. 5. אם ציערת מישהו יש לפייסו לאחר מכן.
 4. 6. איסור גזל הוא רק כשאכן נעשתה גזילה ממשית, משאלתך לא ברור אם אכן היה גזל, אולי מדובר בחבר של אביך שמרשה לו לקטוף תמיד מהעץ?
 5. 7. בשאלתך מתוארת גניבת דעת ולא גזל, שאתה לא אותו אדם בעל אותה זהות המתוארת, יש פעמים רבות שאנשים כותבים בשם עט, שאינו שמם האמיתי, כל עוד הדבר לא גורם לכך שהם יוציאו ממון בגינך, אין בכך איסור.
 6. 8. אלו דברים שלרוב האדם לא מקפיד עליו, ולכן אין בכך גזל, וכל מי שמארח אנשים זה על דעת כך, שישתמשו בדברים האלמנטריים הבסיסיים.
 7. 9. כל עוד אינך יודע בוודאות שגזלת, אין צורך ללכת ולרוץ לשם כך.
 8. 10. מעיקר הדין אסור לקחת כל דבר משל חברך, גם פחות משווה פרוטה, אך אם לא מקפידים עליו אין בכך גזל, כך נפסק בהלכה, ראה רמב"ם גזילה א, ו.
 9. 11. כן
 10. 12. כן- אם אתה יודע מי זה עליך לעשות כן.

13- 15. לא הבנתי את השאלות.

toraland whatsapp