האם יש 'זכויות יוצרים' ברעיון עסקי?

השאלה:

למחייתי אני מעבירה הפעלות ופעילויות בבתי ספר, סמינרים, מתנ"סים, נופשים ותלמודי תורה. לפני כחמש שנים החלטתי להמציא פעילות לילדים, והשקעתי זמן ומשאבים רבים בפיתוח. לבסוף נעזרתי בייעוץ עסקי, ונתנו לי רעיון חדשני שגם אותו יישמתי. גם בפיתוח הרעיון הזה השקעתי כספים רבים, וחיברתי מהלך הפעלה מתאים. אחר כך התחלתי להשתמש במוצר שהפקתי לפעילויות במחנות ובנופשים, צילמתי אותן ושלחתי סרטונים ללקוחות פוטנציאליים. לאחר זמן מה הופתעתי לגלות שמישהי העתיקה ממני את כל הפעילות. היא פונה ללקוחות שלי ומציעה להם מחיר נמוך יותר משלי. בשבוע האחרון שני סמינרים גדולים מעוניינים לקחת אותה רק משום שהיא מתמחרת את הפעילות בסכום נמוך יותר. היא מרשה לעצמה להוזיל את עלות הפעילות, משום שהיא לא הוציאה כספים כה רבים על הפיתוח שהעתיקה ממני.

האם יש אפשרות לעצור אותה מהפעילות הזו? האם יש לה זכות להעתיק ממני בכזאת רמת דיוק ולגשת ללקוחות שלי?

התשובה

משפטי ארץ | אמונת עתיך 135 (תשפ"ב), עמ' 40-41

בנושא של זכויות יוצרים ורעיונות עסקיים נחלקו הדעות בין פוסקי ההלכה. מדוע יש זכויות יוצרים? הרי זכות זו היא דבר שאין בו ממש, ואין על רעיונות בעלות לפי דין תורה.[1] לפוסקים ישנן גישות שונות, אך מסקנת הדברים לדעת רוב הפוסקים היא שיש זכויות יוצרים.[2] בנוגע לשאלה על אילו יצירות ישנה הגנה – יצירות המוגנות על ידי החוק תהיינה מוגנות גם בדין תורה, או משום 'דינא דמלכותא דינא', או משום שדבר שסוחרים בו נחשב דבר ממשי שיש עליו בעלות, וניתן לסחור בו גם לפי דין תורה.[3] בנוגע ליצירה שלך לא ניתן להכריע בוודאות ללא שמיעת הצדדים, אולם הכלל הבסיסי בדיני זכויות יוצרים הוא שיש הגנה על צורת ביטוי ואין הגנה על רעיון. דהיינו ככל שהעתקה יותר יורדת לפרטים, ולא העתיקו רק את הרעיון הכללי, כך ניתן לתבוע את המעתיק על הפרת זכויות יוצרים. על פניו נראה שיש פה פגיעה בזכויות שלך. לכן עלייך לפעול בשני מישורים: א) הוצאת צו מניעה להפסקת פעילותה של המתחרה. ב) תביעת נזיקין על הנזק שנגרם לך.

 

[1].    שו"ע, חו"מ סי' ריב סעי' א-ב.

[2].    ראו פירוט השיטות באתר דין תורה, זכויות יוצרים בהלכה.

[3].    ראו שם.

toraland whatsapp