הערמה לפטור ממס רכישה

השאלה:

האם מותר לי לנצל פרצה בחוק ולהתחמק ממס רכישה על דירה? מדובר על רכישת דירה שנייה על שם אשתי בלבד, ואז אם אני כותב עכשיו הסכם ממון (בשביל הרכישה) המקנה לה עצמאות כלכלית וניהול חשבון עצמאי, פוטרים אותה ממס.

התשובה

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 140 עמ' 29

למדינת ישראל ישנה סמכות מלאה להטיל חיוב מיסים על אזרחי המדינה. וכך כתב הרב עובדיה יוסף בשו"ת 'יחוה דעת' (ח"ה סי' סד):

נראה להלכה שבכל מה שנוגע למסים וארנוניות ומכס, יש לקיים את החוק של המדינה, שזה בכלל מה שאמרו חז"ל דינא דמלכותא דינא.

מנגד, מותר לאדם לפעול על פי הנחיות של רואה חשבון על מנת לצמצם את תשלום המס. כגון לקבל החלטה איזו דירה תימכר בתחילה כדי להפחית את מס השבח וכדומה, כי לאחר שקבעה המדינה כללים לחישוב המס אין מידת חסידות שלא לעבוד על פיהם, והכול חוקי. אולם אין היתר לעשות שימוש באמצעים פיקטיביים שבהם האדם גונב את דעת המדינה ומצהיר על דברים שקריים. לכן אם החוק מעניק פטור רק לזוגות שבאופן מעשי רכושם נפרד זה מזה, אין להערים על המדינה ולהציג לה הסכם ממון פיקטיבי, אלא אם כן בני הזוג אכן יפעלו למעשה בהתאם להסכם הממון.[1][1].    וכן כתב בפתחי חושן, גניבה ואונאה פ"א הערה ד: 'פשוט שאפילו בשלטון שאין בו משום דינא דמלכותא אין שום היתר, ובפרט כשצריך לשקר ולזייף לשם כך... וכבר כתבתי שמ"מ מותר לנצל פירצה בחוק, ומסתבר שבאופן זה מותר אף להוציא ממון, ובלבד שלא יצהיר או להמציא תעודות שקר'.

toraland whatsapp