פינוי חניה שלו ללקוחות כדי שלא להצר לשכניו

השאלה:

שלום לרב קליניקה בבית פרטי בישוב המקבלת פייצינטים ובאזור הבית יש מצוקת חניה קשה. האם חלה חובה על נותן השירות לפנות את מקומות החניה הצמודים אליו כדי שבאי הקליניקה יחנו בחניה הצמודה שלו. או שבאי הקליניקה יכולים להחנות אצל השכנים ולהגדיל את מצוקת החניה ברחוב, וככל שחלה עליו החובה האם חלה עליו חובה לשים שלט שיכווין את באי הקליניקה לחניה שלו? המשמעות היא שבימי קבלת הקהל בקליניקה הוא צריך להזיז את הרכבים שלו לחניה ציבורית הרחוקה מהבית ובכך למנוע סבל מיותר לשכנים תודה רבה

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | ח' אדר ב תשפ"ב 6:55

נראה, כי בכל מקרה אסור לו להצר לשכניו, והדרך בה יתגבר על מצוקת החניה תיבחר על ידו, אולי יעשה הסעות ללקוחות וכד' אבל בכל מקרה, גזילת החניות משכניו אף לשעה אינה ראויה. ואם בחר בדרך של פינוי חניותיו, יכין שלט שמורה ללקוחותיו לחנות רק בחניות אלו. 

toraland whatsapp