חיוב מסירת מידע בעת קבלה לעבודה

השאלה:

כבר זמן רב אני מחפש עבודה בתחום שבו יש לי תואר. בינתיים הוצע לי להיות מורה עד סוף השנה, ויושת עליי קנס אם אעזוב לפני סוף שנת הלימודים. האם בריאיון העבודה אני חייב להגיד למנהל בית הספר שאם אמצא עבודה במקצוע שלי, אעזוב את עבודת ההוראה? יש סיכוי גדול שאם אומר זאת מלכתחילה, הוא לא יקבל אותי לעבודה.

התשובה

הרב אריאל בראלי |

ברור שאין להעלים מידע אשר יכול לפגוע בתלמידים, ועל כן אם אתה מעריך שתגיע רק לתקופה קצרה, אזי עליך ליידע את המנהל. אין לטעון כי אזכור הקנס[1] בחוזה מתפרש כאפשרות לגיטימית לעזוב את בית הספר ולשלם את הקנס, משום שהמינוח 'קנס' כוונתו למצב בדיעבד, כאשר כבר התקבלה החלטה לעזוב.[2] אולם אם להבנתך קשה למצוא עבודה בתחום שלך, ועל כן הסבירות למצוא עבודה בתוך החודשים הללו נמוכה, אזי אין זה פגם שמקובל לדווח עליו, וממילא אינו נחשב למידע שיש חובה למסור אותו.[3]

 

[1].     הקנס עצמו אינו נחשב לאסמכתא כפי שכתב הש"ך, חו"מ סי' שלג ס"ק מט.

[2].     שו"ע, חו"מ סי' יב סעי' ט, ובהרחבה בשו"ת מהרש"ם, ח"ד סי' קיח.

[3].     כעין זה בתרומת הדשן, סי' שכב לגבי דין מקח טעות.

toraland whatsapp