גמילות חסד בגופו כמעשר כספים

השאלה:

הנני בן 59 והפסקתי לעבוד לפני שנה ומתקיים השקעות מניבות ומקצבת ב.ל של נכות. החלטתי להקדיש זמן להתנדבות.לשם כך אני אני מבקר קשישים מטעם ביטוח לאומי 2 או 3 בשבוע וניצולת שואה פעם אחת.כמן כן אני מתנדב בבית חולים בוקר בשבוע ומבקר חולים. גם לומד ערב עם סטודנטים מחול יהדות. האם כל זה יכול על חשבון מעשר כספים או זה לא נחשב תודה

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | י"ד שבט תשע"ו 9:48

מעשי גמילות חסד אע"פ שהם שווי כסף אינם יכולים להחשב כמעשר כספים.