יורד לאומנות חברו

השאלה:

שלומות לרב נהניתי לקרוא את תשובתו של הרב ב'חבל נחלתו' ז' מו' בנושא היורד לאומנות חברו. בסוף התשובה מביא הרב שלא כרמ"א : אולם נראה שהרמ"א מביא זאת בשם י"א אבל אינו מחליט שכך ההלכה אשמח להבין מדוע נראה כך לרב? תודה רבה רועי

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | כ"ג סיון תשע"ו 10:55

נראה מלשון הרמ"א שלא חולק במפורש על השו"ע ואומר דעתי שצריך לפסוק כר"י מיגש ולא כרמב"ן, אלא מביא זאת כדעה נוספת, ואף דעת הרמ"א שלכתחילה ראוי לפסוק כשו"ע.