נזק שנגרם בעקבות עצת עורך דין

השאלה:

עמדתי בפני ביצוע של עסקת נדל"ן מורכבת, ועל כן התייעצתי עם עורך דין אשר העיד על עצמו שהוא מבין בתחום המס. לצערי רשויות המס לא אישרו את הפטור ממס השבח, משום שסדר מכירת הדירות לא היה כראוי. כעת אני רוצה לעכב את התשלום לעורך הדין, ואף לתבוע ממנו פיצוי על הוצאות שהוא גרם לי. האם יש מקום לכך בדין תורה?

התשובה

הרב אריאל בראלי |

כדי לענות על שאלתך צריך לשמוע את עמדתו של עורך הדין. באופן כללי ניתן לומר שכאשר ניתנה עצה על ידי איש מקצוע, והפונה סמך על דבריו ונגרם לו נזק, יש מקום לתביעה.[1] יש לקחת בחשבון כי במקרה הזה לא מדובר על הפסד ממשי אלא על מניעת רווח, ועל כן יש שייראו בכך סיבת פטור.[2]

לגבי שכר הטרחה, אם לא קיבלת ממנו שירות או שקיבלת שירות לקוי והוא לא עזר לך בנושא שפנית אליו, אז זה מקח טעות ואינך חייב לשלם לו. כל זאת בהנחה שאדם מומחה כמוהו היה אמור לדעת את המגבלה החוקית בדבר סדר מכירת הדירות.[3]

 

[1].    שו"ע, חו"מ סי' שו סעי' א.

[2].    עיין ש"ך חו"מ סי' סא ס"ק י.

[3].    רש"י, בבא מציעא פג ע"א ד"ה שקולאי; שו"ע חו"מ סי' שלה סעי' א.

toraland whatsapp