תשלום על גרימת נזק

השאלה:

אני עובד באבטחה של משרד גדול, ובסוף המשמרת שמתי לב שנשארו אורות ומזגנים דלוקים בכמה חדרים, ולכן הורדתי את המפסק של אותם חדרים. התברר שבאחד החדרים היה מקרר, וכל המוצרים שהיו בו התקלקלו. האם אני חייב?

התשובה

הרב אריאל בראלי |

הנזק נעשה בשוגג ומתוך רצון טוב לעזור למעסיק, ועל כן מצופה מבעל המשרד שיתחשב בנסיבות הללו.[1] מכל מקום מדובר על נזק עקיף, כי המעשה בידיים היה ניתוק החשמל, וכתוצאה מכך ניזוקו המוצרים. יש ספק אם הנזק נקרא 'גרמי' וחייב (ברי הזיקו) או גרמא בנזיקין ופטור. ומספק אתה פטור, כי 'המוציא מחברו עליו הראיה', ובייחוד שהמעשה נעשה בשוגג.[2]

 

[1].    ערוך השלחן, חו"מ סי' שלא סעי' ז.

[2].    ש"ך, חו"מ סי' סו ס"ק פב.

toraland whatsapp