האם בית דין יכול לקנוס כעונש הרתעתי?

השאלה:

כמעט קיפחתי את חיי באחת המסעדות בארץ, לאחר שהגישו לי מזון המכיל חלב, לאחר שהתרעתי שאני סובל מאלרגיה לחלב וביקשתי לא להגיש לי מזון חלבי. אם כוחות ההצלה לא היו מגיעים בזמן, לא הייתי עוד בין החיים. קיבלתי כמה זריקות רצופות מצילות חיים, נזקקתי לחמצן, והייתי במשך שש שעות בחדר מיון, שם קיבלתי זריקה נוספת. אני מבקש לדעת את דעת התורה במקרה הזה: האם אוכל לתבוע את בעלי המסעדה? אני לא מפסיק לחשוב על כך וסובל מחרדות, אני חושש לאכול בחוץ, ונגרמו לי עוגמת נפש וטראומה לכל החיים. נוסף על כך, לפני כמה חודשים היינו עדים למקרה שבו בחורה בת עשרים ושש מתה באותו אופן! וזה ממשיך לקרות. אני שוקל גם לפנות לתקשורת ולהרעיד את המדינה, גם אם לפי ההלכה לא אוכל לפרסם את שם המקום, כי מישהו חייב לדבר, אנשים צעירים מתים לשווא.

התשובה

משפטי ארץ | אמונת עתיך 135 (תשפ"ב), עמ' 41-42

הנזיקין, לא תובעים על מה שכמעט התרחש, אלא בודקים מה התרחש בפועל. לכן יש לבחון מה הנזק שנגרם, דהיינו: כמה ימי עבודה הפסדת? האם נגרם לך נזק גופני מגביל? מה השווי של הנזק 'לא לאכול בחוץ'? איך נכמת את ה'טראומה לכל החיים'? וכן הלאה. מסלול נוסף שבית הדין יכול לצעוד בו ולחייב בתשלום, אף אם לא נגרם נזק ממוני ממשי, הוא להשית קנסות מטעמו כאשר העם פרוץ בעבירה מסוימת. ב'שלחן ערוך'[1] נפסק:

כל בית דין, אפילו אינם סמוכים בארץ ישראל, אם רואים שהעם פרוצים בעבירות (ושהוא צורך שעה), היו דנין בין מיתה בין ממון, בין כל דיני עונש, ואפילו אין בדבר עדות גמורה... וכל מעשיהם יהיו לשם שמים; ודוקא גדול הדור, או טובי העיר שהמחום בית דין עליהם.

מכאן עולה שבית דין, במקרים מסוימים, יכול להעניש ולקנוס אם הוא משתכנע שמדובר בתופעה רחבה שיש לעצור אותה, כדי להרתיע את האנשים מהתנהגות מקולקלת. לא כל תופעה של רשלנות תגרור התערבות של בית הדין, אלא רק תופעה נפוצה או שיש בה צורך שעה, ויש צורך לבדוק אם המקרים הללו של הרשלנות עומדים בקריטריונים המדוברים.

ב. בנוגע לרצון שלך לפרסם את שם המסעדה ברשתות החברתיות ובתקשורת, ה'חפץ חיים'[2] כתב שבעה תנאים כדי להתיר פרסום שלילי: 1) שיראה בעצמו ולא שמע מאחרים. 2) שלא יחליט מהר שהשני פעל שלא כדין, אלא יתבונן היטב אם השני עשה עוול. 3) שיוכיח את החוטא תחילה בלשון רכה. 4) שלא יגדיל את העוולה יותר ממה שהיא. 5) שיתכוון לתועלת ולא לנקמה או שנאה. 6) אם יכול לסבב שתגיע התועלת בצורה אחרת, אסור לספר. 7) שלא יגיע לשני נזק יותר מכפי שבית דין היה פוסק לו היו מופיעים בפניו שני עדים כשרים. יש מקום לדון אם המשקל שיש לתת לכל שבעת הכללים הוא דומה, או שמא יש משקל כבד יותר לחלק מהכללים, אך ודאי שפרסום כזה, שנועד לעורר מודעות, לא חייב לכלול את שם המסעדה הספציפית.

 

[1].    שו"ע, חו"מ סי' ב.

[2].    חפץ חיים, הלכות לשון הרע כלל י.

toraland whatsapp