חיוב שוכרים בסתימה

השאלה:

משאבת ביוב חשמלית חדשה יחסית (6 חודשים)- המשרתת 2 דירות בלבד, התקלקלה עקב שימוש במגבונים, כ"א מהשוכרים טוען כי לא זרק מגבונים לאסלה חרף העובדה כי שני השוכרים מודים בשימוש במגבונים המשכיר הזהיר את השוכרים כי אסור לזרוק מגבונים כלל עקב הרס המשאבה האם המשכיר חייב/צריך לתקן את הנזק למרות שהשוכרים מסרבים להודות בנזק

התשובה

מכון משפט לעם | ט"ז סיון תשפ"א 10:11

חלק מתנאי המגורים זה משאבת ביוב ועל זה הוא התחייב בחוזה ועל כן הוא צריך לתקן. זה שיש לו טענה עליהם זה עדיין לא פוטר אותו מלעשות את חובתו כל עוד שהוא לא הוכיח מי אשם?

toraland whatsapp