האם כאשר עשה טובה לחברו והזיק חייב לשלם?

השאלה:

בצאת השבת האחרונה ביקשתי ממכר שלי טובה. מאחר שאני חולת קורונה ולא יכולתי לצאת מהבית, נתתי לו את הרכב של אימי, ללא אישורה, כדי שיביא אוכל לי ולאורחים שלי. אותו חבר הסכים לסייע לי, לקח את הרכב ונסע. הוא נסע בצורה מסוכנת ביותר, והגיע לכיכר במהירות של 100 קמ"ש. תודה לה׳ אף אחד לא נפגע, רק הרכב הזדעזע מהסיטואציה ונגרם לו נזק פנימי בעלות של 2350 שקל. מובן שסיפרתי על המקרה לאמא שלי, והוא – להורים שלו, וההורים החליטו לתת לנו לפתור את זה לבד. מי אמור לשלם לנהוג בצורה לא אחראית והביא לתוצאה הזו. אודה לעזרתך בהקדם כדי שנוכל לשלם לבעל המקצוע.

התשובה

משפטי ארץ | אמונת עתיך 135 (תשפ"ב), עמ' 42

מלשון השאלה אנחנו מבינים שגם החבר הבין שהאם לא נתנה את האישור ללקיחת הרכב, ועל סמך הנחה זו נענה. כאשר החבר שאל את הרכב מאימך ללא ידיעתה, הוא גזל את הרכב.[1] את אומנם ביקשת ממנו לסייע לך, אבל אין זה מוריד מהאחריות שלו, כיוון ש'אין בסיטואציה הזו? הרי מצד אחד אני ביקשתי טובה, ומצד שני אני סמכתי על אותו אדם, והוא בחר

שליח לדבר עבירה'. גזלן חייב להשיב את הגזלה, ואם היא ניזוקה, עליו לשלם את הנזק. אפילו אם לא היינו מחשיבים את החבר לגזלן, הוא הרי מזיק, ומזיק חייב לשלם (אם לא הייתה פה גזלה, והיינו מגדירים את החבר כשומר חינם – הוא חייב בפשיעה, ופה זה יותר מפשיעה כי הוא מזיק בידיים). אם החבר היה נוהג כראוי והיה מתרחש נזק, היה מקום לפטור אותו מכיוון שעשה טובה. כך פסק בשו"ת 'אבני נזר',[2] שכאשר אדם עשה טובה לחברו ובמהלך העשייה ניזוק החפץ אפילו באופן שיכול להיות מוגדר כמזיק – הוא פטור, כיוון שהתעסק לטובת השני. אך כל החידוש של ה'אבני נזר' הוא רק באופן של נזק בשוגג, אך נזק ברשלנות ובפשיעה – חייב. לכן לדינא החבר צריך לשלם את מלוא הנזק. אבל לאור הנאמר בתחילה, את ביקשת ממנו טובה והכנסת אותו למצב הזה לטובתך האישית, ועל כן, אפילו אם מבחינת ההלכה אין מקום לחייב אותך בתשלום, מכל מקום אין זה מוסרי שאת לא תשתתפי בנזק שנגרם עבורך ולמענך ותוך שותפות פעילה שלך בגזל. לכן נראה שכדאי שתשתתפי בתשלומים מרצונך הטוב.

 

[1].    בבא מציעא מא ע"א, ושו"ע, חו"מ סי' שנט סעי' ה.

[2].    שו"ת אבי נזר, חו"מ סי' יט.

toraland whatsapp