כינור שנשבר בשיעור נגינה

השאלה: לכבוד הרב, שלום רב!, אני מורה לכינור, ובשיעור השני לימדתי תלמיד בן 6 איך להחזיק את הכינור. לאחר 10 דקות שהוא החזיק את הכינור לבדו, ווידאתי, שהדבר ברור לו, התחלתי ללמד אותו איך משתמשים ביד שמאל, אך, לצורך ההדגמה, השתמשתי בכינור שלי, והידיים שלי היו תפוסות. לרוע המזל, באותן שניות של הדגמה, הכינור (שכור מחנות) של התלמיד נפל ונשבר. מי אחראי לשלם על הנזק?

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | ט' שבט תשפ"ב 22:12

א. כיון שהכינור נפל מידי הילד מצד הדין, בין אם הכינור נשכר על ידך, ובין אם הכינור נשכר על ידי הוריו - קטן פטור.

ב. כמו כן נפילה היא אונס ואף עליה פטור מתשלומים למשכיר - מדין תורה.

ג. כמו כן לא ניתן לומר שלשוכר אסור לתת לילד להשתמש בכינור, כיון שהוא נשכר מהחנות לצורך לימוד ילדים.

כל זאת מדין תורה.  

ד. אולם נראה (צריך לברר אצל משכירי כלי נגינה) שמנהג המדינה בשכירות מעין זו שהשוכר הוא כשואל וגם משלם דמי שכירות וגם חייב באונסים, ואפילו שהכינור נשבר מיד הילד,  ולכן השוכר חייב למשכיר את דמי תיקון הכינור.  ואפשר לנסות ולהגיע עימו לפשרה כלשהיא.

toraland whatsapp