פיצוי על נזקים של מתקין מזגנים

השאלה:

 בעבר קניתי בית חדש לצורך השקעה. פניתי לקבלן מיזוג לקבלת הצעת מחיר לרכישת מזגן מיני מרכזי, להתקנתו ולחיפוי גבס. הקבלן ואני סיכמנו על מחיר של 16,200 ₪ תמורת העבודה ולחצנו ידיים. במעמד סגירת ההסכם, הקבלן הציע לי שתי אפשרויות למיקום המזגן: במסדרון או בחדר המקלחת. 1) במסדרון – במידה ואני בוחר להתקין שם את המזגן, העלות לא תשתנה, כי אין צורך בהנמכת גבס במקלחת. 2) במקלחת – תהיה עלות נוספת בגלל הנמכת גבס גם במקלחת. מכיוון שזאת דירה להשקעה בחרתי באפשרות הזולה, והנחיתי אותו להתקין את המזגן במסדרון. יש לציין כי בשלב סגירת החוזה, התקרה במסדרון הייתה מחופה בחיפוי אקוסטי, ולא יכולנו לראות מה יש מעליו (מתברר שהיה שם צינור של מערכת ספרינקלרים שעבר בין תקרת הבטון לבין התקרה האקוסטית). נתתי לקבלן את מפתח הבית וביקשתי ממנו לבצע את העבודה. הקבלן התקין את המזגן ע״י קבלן משנה מתחת לצינור הספרינקלר, ולא יידע אותי שיש בזה בעיה. רק לאחר ההתקנה, כשהגעתי לדירה לאחר כמה ימים, ראיתי את הבעיה. לשאלתי הקבלן טען שאין בזה בעיה, והמשיך בעבודות הסגירה של תקרת הגבס. ואולם ההתקנה של המזגן מתחת לצינור הספרינקלר אכן יצרה בעיה:  מים אצורים בתוך המזגן, והוא מטפטף לתוך תקרת הגבס. נוכח הנזילה הקבלן מצידו האשים אותי בבחירת המיקום של המזגן. הבאתי מומחה, והוא קבע שיש לפרק את המזגן ולהתקין אותו מחדש במקלחת. הקבלן לא היה מוכן לקבל את האחריות לביצוע השינוי. בסופו של דבר, היה עליי לקחת חמישה ימי חופש מהעבודה, למצוא קבלן חדש ולפקח עליו. כעת אני תובע מהקבלן הראשון את הסכומים הבאים: 1) 3000 ש"ח עבור חמישה ימי עבודה שנדרשו כדי לפקח על הקבלנים שעובדים בדירה. 2) 7000 ש"ח – עלות פירוק והתקנה של מזגן ותקרת גבס חדשה. 3) עלות נסיעות בכביש 6, כביש אגרה, הלוך וחזור בסך 750 ש"ח. דלק – 1000 ש"ח. סך הכול כ-11,750 ש"ח. האם הצדק איתי?

התשובה

משפטי ארץ | אמונת עתיך 136 (תשפ"ב), עמ' 22

שאלה בין שני צדדים צריכה להתברר בפני בית דין השומע את השני הצדדים, לכן אנו נענה רק באופן עקרוני.

א. קבלן שהזיק חייב לשלם על נזקיו.[1] אם הזיק בצורה ישירה, חיובו מדין מזיק, ואם הזיק באופן של גרמא, חיובו מדין שומר, או שניתן לכלול זאת בגרמי.[2] קבלן שעבד בצורה רשלנית, כגון ששינה מהמנהג המקובל או לא הפעיל שיקול דעת מספיק – חייב לשלם.[3]

ב. קבלן אינו חייב לשלם על הוצאות שהוציא בעל הבית, וכן על אובדן ימי עבודה.[4]

ג. שכר עבור העבודה הראשונה – אם הקבלן הראשון הועיל במעשיו (יצר תעלה שאפשר להשתמש בה, רכש את המזגן, התקין היטב את המנוע וכו'), מגיע לו שכר עבור מעשים אלו, אולם עליו לשלם את ההוצאות שנגרמו כדי לתקן את עבודתו הרשלנית. כיוון שכרגע המציאות היא שאי אפשר להשתמש במזגן, נחשב הדבר כאילו לא השלים את העבודה, וכיוון שסירב להשלימה, הוא מתפטר וידו על התחתונה, ועליו לשלם את עלויות עבודתו של הקבלן השני.[5]

למסקנה:

1) 3,000 ש"ח עבור אובדן ימי עבודה + 1750 ש"ח על דלק וכביש 6 – פטור.

2) 7,000 עבור התיקונים – אך ורק אם אכן הקבלן סירב להמשיך לעבוד, ורק אם מחיריו של הקבלן המחליף מקובלים בשוק והוא אינו יקרן.

 

[1].    שו"ע, חו"מ סי' שו סעי' ב.

[2].    פתחי חושן, שכירות פרק יג סעיף ו הערה ט. אומנם בעבודות בניין לא ניתן לחייבו כשומר, שכן שומר על קרקע פטור מתשלומים. וצ"ע.

[3].    ראו בספרו של הרב אורי סדן, 'דיני עבודה במדינת ישראל על פי ההלכה' עמ' 411–413.

[4].    רמ"א, חו"מ סי' יד סעי' ה, שרק במקרה שאמר לשני 'לך ואני אבוא אחריך' חייב לשלם.

[5].    שו"ע, חו"מ סי' שלג סעי' ד, ושם סעיף ו; סמ"ע, סי' שלג ס"ק כה; ש"ך, חו"מ סי' שלג ס"ק לב; אולם רק עד פי שניים מהשכר הראשוני, וכן אם לא ניתן להשיג קבלן במחיר המקורי.

toraland whatsapp