מעשר כספים לבת שרות

השאלה: האם בת שרות מחויבת במעשר כספים מהמשכורת שלה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"א סיון תשפ"ב 10:36

בס"ד


שלום וברכה


אנו נוהגים כיום שמעשר כספים הוא לא מצוה מדאורייתא או מדרבן אלא זה מנהג חשוב שיש להשתדל מאד לקיימו, אבל אין צורך שאדם יגיע לעוני וכדו' בגלל נתינת מעשר כספים, במקרים כאלו עדיף שיתן רק צדקה ללא מעשר כספים. 

לכן השאלה היא האם נשאר לאחר הוצאות הכרחיות עוד כספים אזי יש לתת מעשר כספים, אבל אם לא נשאר ברשותו כספים והוא אפילו במינוס בבנק, אין חובת מעשר רק חובת צדקה לכל עני שמבקש וכן ג' פעמים מחצית השקל. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp