איסור חדש בחיטה בגינה

שאלה

שלום הרב

רציתי לדעת גבי איסור חדש זרעתי חיטה ורק עוד שבועיים יהיה אפשר
לקצור אותה האם (בגלל שעדין חלק מהחיטים ירוקים) האם אני יכול לאכול מהם
השנה או שאני יצטרך לחכות לי ז בסיוון שנה הבאה?

תודה בנימין

תשובה

ב"ה

איסור חדש הוא ביחס לתבואה שהשרישה אחרי ט"ז בניסן, ולא ביחס להבאת השליש (כפי שאתה מגדיר ירוקה). לכן מכיוון שהתבואה עליה אתה שואל השרישה לפני ט"ז בניסן, אתה יכול לאכול ממנה כבר השנה.

 

בברכת התורה,

והארץ דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | תמוז תשע"ד