חדש בהפקר

שאלה

בס"ד שלום הרב שאלתי : בתקופה הקרובה מתחילים לצמוח בצידי הדרכים שיבולים שלפי מה ששאלתי כמה מביני צמחים הן סוג של שעורת או חיטת בר , הילים שלי ואף ילדים אחרים נהנים לקוטפם ולאכול מהגרעינים הלבנים שבתוכם כשעודם רכים.ושאלתי היא האם יש בהם איסור חדש א] האם יש איסור חדש בהפקר , חיפשתי בהרבה ספרים ומאמרים ולא הצלחתי למצוא איש שיתייחס לשאלה זו האם האיסור הוא בכל חמשת מיני דגן הגדלים? או שמא כיון שלא נזרע וודאי לא נזרע לצורך הכנת קמח ולחם נאמר שאין בו חדש? אולי אף נוסיף ונאמר שסברת הפוסקים שאין חדש חל במקום בתבואה שלא ניתן להביא ממנה קרבן העומר חל גם פה, ולכאורה לא ניתן להביא קרבן העומר מהפקר גם אם נמצא כמות מספקת שהרי צריך להיות קרבן השייך לציבור. ב] האם באכילה של הגרעינים ישר מהשיבולת אולי נחשב שלא כדרך אכילתם ולפי המנחת חינוך ופוסקים אחרים יהיה מותר? בצירוף שהם לא גרעינים בשלים? או שיש לחשוש לשיטת הסוברים שגם בשלא בדרך אכילה יש אסור. ג] או אולי נוכל לומר שכיוון שאינם נזרעים כלל כחיטה או שעורה ולא נשתלים המין הזה אולי נאמר שאינם חמשת מיני דגן כלל? אשמח לתשובה תודה בנימין זלצמן

תשובה

א. יש איסור חדש בהפקר בחמשת מיני דגן, וראיה לכך בשמיטה שהיא הפקר ונוטלים את קרבן העומר משדה הפקר וזוכים בו לשם הציבור.

ב. אם אוכלים גרעינים מהשבולת זהו 'כרמל' שאסור מן התורה.

ג. גם בספיחים ובהפקר נוהג איסור חדש.

הדרך להתיר את האכילה מהם, היא לברר אצל מומחים האם מדובר בדגנים מובהקים או בדגנים שאינם מחמשת מיני דגן. (בשיפון שבולת שועל וכוסמת יש ספקות בזיהוי, ואם הצמחים עליהם כבודו שואל הם בין המסופקים יש לאסור מספק.)


הרב יעקב אפשטיין | כ"ג שבט תשע"ו 9:26