כשרות דבש

השאלה: שלום במכון וולקני מוכרים דבש המיוצר במכוורות המכון. הם אומרים שהבדש מיוצר כמו שמקובל בענף ושהוא 100% דבש, אך אין להם השגחה עליו מבחינת כשרות. האם המידע הזה מספיק כדי להחשיב אותו ככשר?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ט סיוון תשפ"ד 16:53

בס"ד


שלום וברכה


א. באופן עקרוני צריך לחנך את הציבור לרכוש רק דברים שיש עליהם הכשר. יתכן שראובן מבין במזון ויכול לדעת ממה מורכב דבר מסויים, אבל אחר יראה שאוכל בלא כשרות ויבוא גם הוא לאכול, ולמרות שאין אנו גוזרים גזרות אבל בודאי שראוי להקפיד לאכול רק מוצרים שיש עליהם כשרות ולו גם בשביל לחזק את עולם הכשרות בארץ. 

ב. מהי הגדרת "כמקובל בענף" המוזכר במכתב, האם הכוונה היא כפי הדבש הנקי ללא תוספות או מכיוון שיש לפחות 25% דבש מזוייף, א"כ שמא הוא ככל מיני דבש מזויף שבודאי צריכים הכשר. 

ג. אם אמנם ברור שהוא דבש נקי, ויש עדות אמינה על כך, אפשר לקנות ולאכול, אבל ראוי לכל אדם שיקנה רק מדבר שיש עליו הכשר. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp