אכילת גרעינים ללא תולעים

שאלה

כיצד יש להשמר מתולעים באכילת גרעינים (שחורים, לבנים)?

תשובה

יש להתבונן בגרעין שאין בו חור, ואז אם סגור כולו אפשר לאוכלו.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |