אכילת חרק בשוגג

שאלה

שלום, על איזה הלכה עוברים כאשר לא בוררים אורז ובטעות אוכלים חרק?

תשובה

עוברים באיסור אכילת שרץ הארץ וכשהאיסור נעשה במזיד חייבים עליו מלקות בבית דין. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"ז טבת תשע"ח 14:55