בדיקת אצות ים

שאלה

איך בודקים מחרקים/יצורוני ים אצות כגון: ווקמה,היזקי,נורי וכדו’?

תשובה

צריך להפריד את העלים, להשרותם, לשטוף בזרם מים, עדיף לשפשף בספוג את העלים. גם בעלים דקים יש לעשות כנ"ל, קשה יותר לשפשף, אבל צריך להשתדל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |