בדיקת חרקים בספק

שאלה

צריך לבדוק אם אני בספק שיש חרקים במזון?

תשובה

השולחן ערוך בהלכות תולעים (יו"ד פד) פסק שירקות ופירות שמוחזקים כנגועים - חייבים בבדיקה.

כדי לקבל מידע על המינים הנגועים ודרך בדיקתם תוכל להכנס לקישור זה

מכון כושרות | כ"ט שבט תשע"ח 9:11