בדיקת תולעים באספרגוס

שאלה

האם ישנו חשש לתולעים באספרגוס, כיצד יש לנקות אותו טרם האכילה?

תשובה

אספרגוס הוא צמח נגוע ביותר בחרקים ולכן חייב בדיקה. ירק טרי יש לקולפו היטב ולהוריד את הקשקשים שלו ולשטוף היטב בשפשוף חזק תחת מים זורמים. באספרגוס משומר ההליך קשה יותר ולכתחילה יש להמנע מאכילתו.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |