בדיקת תירס

שאלה

כיצד ניתן לבדוק תירס בקלחים שהוא ללא תולעים?

תשובה

לפרק את הגרעינים מהתירס ולהוציא את החרקים.

 

הרב יעקב אריאל |