חובת בדיקה לגבי תולעים

שאלה

שאלה עקרונית ובסוף שאלה מעשית-

עקרונית-
במידה ויש אפשרות לגלות תולעת שאפשר לראות בעין ע"י בדיקה לא שגרתית, כגון: השריה לשעתיים ואח"כ שטיפה וכו’, האם מוטלת חובה, מידת חסידות, או שפטורים לגמרי מבדיקה כזו כאשר אין נגיעות שכיחה ואין לחשוש אפילו למידת חסידות לבדיקה כזו?

כמו כן, היה מי שטען שכשם שיש מומחה ובקי לראיית מראות דמים כך יש מומחה לראיית תולעים ושהרב ויא הוא מומחה לתולעים (יודע מה לחפש ואיך לראות)- ומדובר על דברים שאפשר לראות בעין רגילה ולא לגבי סוגיית הזכוכית מגדלת.

מעשית-
חבר שלי שאל את הרב ויא לגבי צימוקים והוא אמר לו שכרגע יש נגיעות גבוהה ולכן רצוי לא לאכול כלל. ואם בכל זאת רוצים לאכול יש להשרות שעתיים במים ואח"כ לשפוך את המים לקערה ולראות אם יש נגיעות- ואם יש נגיעות לזרוק הכל. מפאת הספק עשינו כדבריו ולא מצאנו נגיעות אבל הצימוקים כבר התנפחו ואבדו את איכותם. כמו כן חמוציות וכד’ שהם שחורים יותר קשה לבדוק כך.

לכן שאלתנו:
1. האם באמת הצימוקים ברמת נגיעות כל כך גבוהה (ומה מגדיר רמת נגיעות כזו המחייבת בדיקה)?
2. האם אנו חייבים כל הזמן להתעדכן ברמת הנגיעות, ואם כן, היכן מתעדכנים וכל כמה זמן?
3. האם לגבי כל הכשר עלי להתעדכן אם הוא טוב או לא, ואם כן, כל כמה זמן ואצל מי מבררים זאת ואיך?
4. האם יש חובת בדיקה/ המנעות מלאכול במקרה כזה שאיכות המוצר נפגמת כתוצאה מהבדיקה?

תשובה

א. כשיש נגיעות מרובה (יותר מרוב) חובת הבדיקה מהתורה. ובפחות מכאן יש חובה מדרבנן. במיעוט שאינו מצוי (שהוא מעט מאד ולא רגיל להמצא) הרי שאין חובת בדיקה. כגון, תולעת בתפוח והמצאות חרק הוא דבר נדיר מאד, ופחות ממעוט המצוי, ועל כן אין חובת בדיקה.
אמנם הרב ויא שליט"א הוא מומחה לחרקים אולם לפי ידיעתי כשהוא בודק הוא מסתכל בעין רגילה ולא בזכוכית מגדלת. זה שהוא יודע מה והיכן לחפש זאת מעלה, אדם שלא יודע צריך ללכת ללמוד.

1. צמוקים חייבים בשרייה במים חמים על מנת לאכלם.
2. בד"כ הדברים קבועים ולא משתנים הרבה, כך שמספיק לדעת בערך.
3. כמו בכל הכשר צריך לברר את נושא החרקים באוכל המוגש.
4. למרות ירידה באיכות, אם התורה או חכמים צוו עלינו לבדוק הרי שאנו צריכים לבדוק למרות שיתכן שהירק יאבד או יהרס, וכן לא נתיר לאכול בלא בדיקת ריאה רק בגלל שהדבר קשה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דורם אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |