חרקים בבצל

שאלה

שמעתי שבצל בימינו נגוע בחרקים.
1 מה היחס לבצל - ספק או בחזקת נגוע ?
2 מה צריך לעשות כדי שיהיה מותר לאוכלו ?
3 מה דין בצל שלא עשו בו את הפעולות הדרושות (וכבר מעורב באוכל ואין אפשרות לתקן) האם בדיעבד מותר לאוכלו ? האם יש חילוק בין חי למבושל ?

תשובה

בצל ירוק שלא גודל באמצעים מיוחדים (בתי רשת וריסוס) הוא ספק נגוע ולכן צריך לפתוח כל עלה לאורכו ולבדוק בעין ולשטוף היטב.

אם הוא הוכנס לסלט וכד' מן הראוי לבדוק בעין שלא התערבו חרקים ממנו בתערובת. אם הוא מעורב ולא רואים חרקים מותר לאוכלו. ואין הבדל בין אם הוא מבושל או לאו.
בצל יבש טרי באביב לעתים מנוגע אבל יבש ישן פחות ולכן מותר לאוכלו אם ערבו ובישלו וטיגנו ממנו.

הרב יעקב אריאל |