חרקים במלח

שאלה

שלום,
לאחר הכנת מרק נמצא במלח חרקים (יותר משלושה). מה דין המרק?

 

 

תשובה

אם ניתן לבדוק את המרק ע"י סינון דרך נייר או כל כף בעין ניתן
לאוכלו ואם לאו צריך לזרוק.

 

הרב יעקב אריאל |