חרקים בשומשום בדיעבד

שאלה

שמתי שומשום על חלות ומיד ואח"כ ראיתי בחבילת השומשום נגיעות רצינית.
האם אפשר להשתמש בחלות?

תשובה

אם הנגיעות רצינית אין להשתמש בחלות, אלא א"כ אפשר להוריד את שכבת השומשום ולאכול את החלק התחתון של החלות.

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו