חשש תולעים במשקה הציקוריה

שאלה

ראיתי בשו"ת מנחת יצחק ח’ט סימן פ’ בחלקו הראשון, שאוסר את השימוש במשקה עולש בו מצויים תולעים, אף שזה עובר קליה במעל 200 מעלות , מאחר ולא נעשה כאפר ממש, שאלתי בנוגע למשקה של שטראוס-עלית בשם צ’קו, האם משתמשים שם בעולש בדוק,(יש דבר כזה??) או ששם זה טחון מלבד הקליה, כך שאין חשש בריה? או שההכשר הוא בהסתמך על הדעה שהביא השואל שם בתשובה,שהקליה מבטלת מדין בריה.

במקרה כזה למהדרין יש להמנע.

מאחר ולמוצר יש הכשר רק של רבנות לוד ולא של בד"ץ כיתר מוצרי עלית , לכן הדבר מעורר שאלה. תודה רבה מראש

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

אינני יודע את הפרטים על המפעל המסויים המדובר עליו. אבל יש להעיר שאמנם העלים של עולש הם נגועים ביותר, ואילו הזרעים שמהם עושים את הקפה הנגיעות בהם נמוכה, ולכן לכאורה צדק בעל המשנה הלכות (שהוא השואל) שיש כאן ספק ספיקא בטחון וקלוי, ומה שאמרו למנח"י איירי על העלים.
אבל כדאי לברר את הפרטים אצל המשגיח המקומי ואז לדון שוב.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |