ירקות עלים

שאלה

בעבר פרסמתם שעדיף לקנות ירקות עלים של חסלט/גלאט עלים/עלי הבשור. אנו אוכלים רק מהן אך חברים ומשפחה לא מקפידים על כך והדבר יוצר חוסר נעימות.
1. האם זה חיוב ושאר החברות לא נקי מתולעים ( אסור לאכול)?
2. איך יודעים איזה חברות אפשר לאכול מתוצרתן ואיזה לא?
3. אנו הנהגנו על עצמנו לקנות רק מ-3 החברות הנ"ל. בגלל המציאות שאנו הולכים להורים וחברים ויש להם חברות אחרות אנו במצב בעייתי כי אין ברירה אלא לאכול ירקות עלים מסוגים אחרים כדי למנוע פגיעה בזולת. האם צריך לעשות התרת נדרים?

תשובה

בירק חי אינני רואה אפשרות להקל, אולם בירקות מבושלים שמצטרף עוד ספק של עבר ובשל נראה שאפשר להקל כאשר מתארחים אצל מי שאינו מקפיד על חברות מהודרות.
הידיעה על החברות נעשית על ידי בדיקות מעבדה.

כתיבה וחתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |