ניקוי ירקות מתולעים

שאלה

כיצד צריך לנקות ירקות עלים מתולעים, במה צריך להשרותם ולכמה
זמן? ומה דין ירקות המשווקים כנקיים מתולעים.

 

תשובה

צריך לשטוף ולנקות בסבון כד'. אולם בכל מקרה צריך בדיקה בעין
של כל העלים הנאכלים. ירקות המשווקים כנקיים בהשגחה ראויה די
בשטיפה ואי"צ בבדיקה בעין.

הרב יעקב אריאל |