עלי גפן - בדיקה מתולעים ונטע רבעי

שאלה

בביתנו גדלה גפן. השנה היא נטע רבעי:
שאלותינו לגבי הכנת המאכל של עלי גפן:
1. כיצד ניתן לבדוק את העלים מתולעים?
2. האם על העלים צריך לפדות מנטע רבעי?

תשובה

1. יש להשרותם במי סבון, לשטוף היטב ואח"כ לבדוק עלה עלה היטב
משני צידיהם מול האור.
בגפנים מרוססות הנגיעות פחותה, אבל בגפן ביתית יש חשש גדול
לנגיעות.לכן יש לנהוג כנ"ל
2. עלים אינם נטע רבעי ואין עליהם איסור ערלה.

 

 

הרב יעקב אריאל |