צימוקים לא בדוקים שנאפו בחלה - המשך

שאלה

מה הדין אם א"א לבדוק את הצימוקים, כי הם לא אצלנו וכנראה כבר לא קיימים (מדובר בחלה שקבלנו ממישהו שבודאות לא בורר צימוקים)

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'
אם אפשר להוציא את הצימוקים מהחלה בזמן אכילה (אפילו בשבת עם מעט בצק, וכשלוקחים את האוכל) אין בעיה כלל, אם הדבר לא אפשרי ומטריח מאד, נ"ל שבימינו שכמות החרקים בצימוקים קטנה מאד, אפשר לאכול ובייחוד לאחר שנאפה. עיין ט"ז סי' פד ס"ק יז שמביא מעשה כזה, והתירו את העוגות. יש לציין ששם מצאו תולעים אבל כאן לא מצאו ולכן נראה שלכו"ע הדבר מותר באכילה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו