צימוקים לא בדוקים שנאפו בחלה

שאלה

מה דין חלה שנאפתה עם צימוקים שלא נבדקו כלל מחרקים?

 

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

אם אפשר לבדוק את הצימוקים שנשארו, באם לא ימצא אפשר לאכול.

 

בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו