תולעים ותרומות ומעשרות מעלי מורינגה

שאלה

שלום וברכה, בגינה המשותפת בבנין שלנו צומח עץ מורינגה. השכן ששתל אותו סיפר לי על יתרונותיו התזונתיים (עשיר בויטימנים רבים). האם מותר לאכול את העלים לאחר שלוש השרייות בנוזל "סטרילי"? האם יש להפריש תרומות ומעשרות לפני כן? הבנתי שעלי העץ אינם טעימים. תודה רבה!

תשובה

שלום וברכה

לא בדקנו מעולם את הנגיעות בעלים אלו, מכיון שהם לא הוחזקו בנגיעות שאינה מוסרת בשטיפה , נראה שהנקיון שהצעת הוא טוב.

לגבי תרומות ומעשרות - הדבר דומה למחלוקת הפוסקים בענין הפרשת תרומות ומעשרות מעלי גפן, עיין בחזון עובדיה תרומות ומעשרות עמ' קיג ובכרם ציון ערלה עמ' עז שכתבו לפוטרם מתרומות ומעשרות. בפירות הניטעים לרפואה ישנה קולא נוספת (שו"ת רדב"ז רצט) ולכן נראה שאין צורך להפריש מהם תרומות ומעשרות.

מכון כושרות | א' אב תשע"ז 14:19