תולעים שנוצרו בתוך הפירות

שאלה

א) תולעים המתהווים בתוך הפרי, האם הם חלק מהפרי ומותרים באכילה כל זמן שלא יצאו מהפרי?
ב) ושאלה בעניני אגדה- האם התולעים הללו נבראו ביום השלישי לבריאת העולם, כמו הפירות עצמם שנבראו ביום זה?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אם תמצא אותם אשמח לראותם. מהידוע כיום אין התהוות בתוך הפרי אלא ביצים שהוטלו מבחוץ.
לדעתי הם נבראו עם כל הבריות שבעולם ביום החמישי "שרץ נפש חיה".

שבת שלום
בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |