בדיקת אורז סוגת

השאלה:

אני בודק אורז סוגת מזה כמה שנים בדיקה טובה וקפדנית, כמו"כ דיברתי עם הרבה אנשים וכולם אמרו לי שלא מצאו דבר מעולם (מלבד רב אחד שאשה אחת אמרה לו שפעם אחת מצאה תולעת בסוגת). א"כ למה מחשיבים את אורז סוגת כמיעוט המצוי, ומחייבים בדיקה מדרבנן?
האם בודקים אותו מול שאר האורזים, הרי ברור שהוא הרבה יותר נקי?
ואם גם בבדיקה של סוגת הגיעו למסקנא שהוא נגוע, כיצד אצלי בבית הוא מגיע תמיד נקי? ומעולם לא מצאתי כלום.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

יש באורז עדיין חרקים. אמנם בכמות קטנה מאד מבעבר, אולם כיוון שהיה מוחזק כנגוע עדיין אין מצב שאפשר לבטל את חיוב הבדיקה, שהרי לא נעשתה בדיקה מקיפה לעניין הנגיעות בימינו באורז. כמו כן, יש שיטות שונות של ברירה, אם אפשר לנקות על ידי מסננת אטריות זה יכול להיות מאד מועיל. בכל אופן אפשר לאכול אצל משפחה שלא ברור שבררה את האורז.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp