בדיקת חרקים בתבלינים זעתר ואורגנו

השאלה:

האם יש צורך לבדוק מחרקים תבלינים כמו זעתר ואורגנו שנקנים מיובשים בשקית, כיצד ניתן לעשות זאת?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

כדאי לפזר על גבי שלחן ולהעביר במהירות, אם לא רואים קורים ושאריות של חרקים אפשר להשתמש, אם יש קורים וכדו' אין להשתמש.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp