בדיקת תותים לפני אכילתם

השאלה:

האם יש לבדוק תותים לפני האכילה מפני החרקים שמצויים בהם, ואם כן איך בודקים אותם? 

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | אייר תשע"ה

בקשתי ממעבדת 'התורה והארץ' שיבדקו עשרות נספקים של תותי שדה (בכל נספק בין שלושים לארבעים וחמישה תותים). הבדיקה נעשתה במהלך חודש שבט. בכל הנספקים הורידו את עלי הפטוטרת עם מעט מהפרי עצמו. לאחר מכן הוכנסו התותים לקערה עם מים וסבון, ועורבבו בה. נעשו ארבע שטיפות. השטיפה הראשונה היא תוצאות של הירק כפי שהיה בנספק ללא כל פעולת ניקוי. השטיפה השנייה מגלה מה נשאר בתות לאחר השטיפה הראשונה, השטיפה השלישית מגלה את הנשאר בתות לאחר השטיפה השנייה, והשטיפה הרביעית מגלה מה נשאר בתות לאחר השטיפה שלישית. להלן התוצאות שהתקבלו מעשרה נספקים:

נספקים

א

ב

ג

ד

ה

שטיפה 1

1 אקרית

15 נשלים

1 פסוק

1 עכביש

5 פסוקים 10 כנימות 2 אקריות

1 פסוק,

 7 כנימות,

 4 אקריות

4 כנימות

2 טריפסים

שטיפה 2

7 אקריות

1 כנימה

1פסוק 1כנימה

1 אקרית

1 פסוק

2 כנימות

2 עכבישים

שטיפה 3

2 אקריות

1 כנימה

נקי

כנימה

נקי

שטיפה 4

נקי

נקי

נקי

נקי

נקי

 

 

ו

ז

ח

ט

י

שטיפה 1

6 כנימות

4 טריפסים

4פסוקים

3 כנימות

 3 טריפסים

4 פסוקים

 2 רימות

5 כנימות

 3 אקריות 3 פסוקים

 2 זבובים.

10 עכבישים 2 טריפסים

שטיפה 2

1 טריפס

1 כנימה

2 כנימות

1 רימה

3 כנימות

2 פסוקים

4 זחל טריפס

 

שטיפה 3

נקי

נקי

נקי

נקי

3 זחל טריפס

שטיפה 4

נקי

נקי

נקי

נקי

נקי

 

לאחר בחינת התוצאות אנו רואים שהתותים נגועים בחרקים, ולכן יש לבדוק ולשטוף אותם לפני האכילה. עוד מתברר שבשטיפה הרביעית (לאחר שהתות נשטף שלוש שטיפות) התותים היו נקיים. המסקנה היא שכדי להתיר אכילת תות שדה יש לעשות את הפעולות הבאות:

א. יש להוריד את העלים הירוקים עם מעט מהתות.

ב. יש להכניס את התותים לקערה עם מים וסבון ולערבב.

ג. יש לעשות שטיפות אלו שלוש פעמים, ולאחר מכן לשטוף תחת הברז כדי להוריד את שאריות הסבון. 

toraland whatsapp