בית שלא מקפידים על ירק נקי מחרקים

השאלה: שלום רב בביתנו לא מקפידים להשתמש בעלי ירוקים מגידול ללא תולעים. לעיתים קונים כאלו ולעיתים עלים מגידול רגיל. במקרה של ספק, שלא ניתן לבררו - לא נעים לי לשאול את אימי, עלול לפגוע בה - כיצד עליי לנהוג? האם מותר לי לאכול או שעליי להימנע?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ג' שבט תשפ"ב 22:19

בס"ד


שלום וברכה


בכל בית העדיפות הראשונה היא לדבר ולברר כל נושא. ולכן כדאי לערוך שיחה עם אמך שתחי' הן מהצד הבראותי (כדאי להראות תמונות של ירקות עם חרקים) והן מהצד הדתי, ולהשתדל שאמא תבין לקנות רק ירק נקי. אבל אפילו אם לא קונים ירק נקי יש להסביר שרצוי להשרות את הירקות במים עם סטרילי לפחות 3 דקות (עוזר להוריד נגיעות). 

אם אמך שתחי' תשטוף ותשרה את הירק, אפשר לאכול דברים מבושלים (לא חיים), כך שאמא לא תפגע כל כך, ובדברים מבושלים יש דעת הרשב"א שאם אדם בישל את הירקות יש עוד ספק ואפשר לאכול. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp