בצל מבושל

השאלה:

שלום. בעניין בדיקה וניקוי של בצל. תבשיל עם בצל שלא בדקו וניקו את הבצל כמו שצריך (הפרדה בין הגלדים ושטיפה שלהם) - שמעתי שיש הבדל בין אם מדובר בבצל חי לבין תבשיל עם בצל מבושל או מטוגן. שבתבשיל עם בצל מבושל אפשר להקל לאוכלו לעומת בצל חי שנכון לא לאוכלו. הדרכה זו נכונה? מה ההבדל בין אם הבצל חי או מבושל? אשמח להסבר תודה רבה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה שבט תש"פ 16:49

בס"ד


שלום וברכה


אם הבצל שלם אין בעיה מכיוון שמוציאים את הבצל ולא אוכלים אותו.

אם פרקו את גלדי הבצל, כאשר הבצל חי א"כ יש כאן שאלה של דבר שחייב בבדיקה ולא נבדק, אבל בדבר שכבר התבשל אפשר לצרף את סברת הרשב"א ש"עבר ובשל - מותר" מכיוון שאולי הבישול פרק את החרק וא"כ אין כאן בריה שלמה, ובספק ספקא אפשר להקל לאכול את התבשיל. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ