האם מותר להכין משקה בו המכיל ירקות עלים שאינם מפוקחים

השאלה: שלום, האם בשימוש בבלנדר ניתן להכין שייק ובו ירקות עלים כגון חסה, פטרוזיליה וכו' גם מגידול שאינו מפוקח לעניין חרקים, מתוך הנחה שהטחינה והריסוק הממושכים ירסקו גם חרקים אם ישנם? תודה

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | י"ד תמוז תשע"ט 15:19

ב"ה

שלום וברכה 

היתר טחינה של דברים שיש בהם חשש חרקים, נאמר בשלושה תנאים יסודיים:

א. שלא רואים חרקים על העלים, אלא יש חשש חרקים, ובאם היה ששטפנו אותם.

ב. שמרסקים את הירקות בדרגת ריסוק, כזו שאפילו אם היו חרקים הם לא נשארו שלמים, דהיינו שברור שאין שם "בריה" כלומר חרק שלם, ואז אפילו אם הייתה בריה היא נטחנה והתבטלה.

ב. שהטחינה הייתה נעשית, גם אם היה מדובר בירקות שגדלו באופן כזה שאין לגביהם חובת בדיקה. שאם לא כן זה נחשב "מבטל איסור לכתחילה", ודבר זה אסור אפילו אם מדובר על ביטול של ספק איסור.

למעשה: מותר להכין את המשקה רק לאחר ששטפו את הירקות במים ולא רואים חרקים בשעת הטחינה. כמו כן הטחינה בבלנדר צריכה להיות רק אם מדובר על טחינה שאין סיכוי שנשארו חרקים שלמים, ובתנאי שאין הכנת המשקה נועדה כדי לבטל את האיסור, אלא הייתם מכינים את אותו משקה מירקות נקיים מחרקים, "ויאכלו ענווים וישבעו". 


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב