הורדת הפטוטרת מהתות

השאלה: בהמשך לשאלה הקודמת. הרב כתב "וכן בשר התות הלבן", הכוונה היא שצריך לקלוף גם חלקו הפנימי של התות? אפשר לאכול את החלק הלבן?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ד סיון תשפ"א 19:53

בס"ד

שלום וברכה

יש לחתוך את החלק הלבן שבראש התות ליד הפטוטרת. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה וארץ 

toraland whatsapp