הכשרת חסה וכרוב

השאלה:

איך להכשיר ולשטוף חסה וכרוב לפני האכילה?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

יש לקנות רק מוצרים שגודלו בפיקוח רבני קפדני ולמלא את ההוראות שעל השקית. אולם גם בגידולים אלו כדאי לקנות ללא שאריות חמרי הדברה שהרי אסור להרעיל את הגוף. חסה וכרוב משטח פתוח דורש זמן רב לבדיקתה ורוב הציבור לא יכול לעמוד בכך ועל כן לא נפרט. מי שבכל אופן מתעניין יכול לעיין בספר בדיקת המזון כהלכה או הלכות תולעים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp