זרעי פסליום

השאלה: האם צריך לבדוק זרעי פסליום מתולעים? מדובר על קופסא סגורה מבית מרקחת של הקופה. אם כן אז איך לבדוק זה מאוד קטן תודה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ב' אדר תשפ"א 11:46

בס"ד


שלום וברכה


מכיוון שזה טחון דק דק, א"כ בפנינו ספק ספיקא, האם נמצא ואם נמצא שמא נטחן, על כן בעצם פטור מבדיקה. אם זה מופיע כזרעים יש להעביר במסננת לראות אם יש ביניהם חרקים. בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp