חרקים בבצל מבושל

השאלה: שלום המשך לשאלה ששאלתי את הרב אתמול בנוגע לבצל מבושל. הרב הסביר שמותר לאכול תבשיל עם בצל מבושל מדין ספיק ספיקא - ספק אחד בגלל שהיה צריך לבדוק את הבצל ועוד ספק עם נצרף את הסברא של הרשב"א שאפילו אם היה חרק אולי הוא התפרק ונימוח בבישול. על פי זה למה שלא נאמר את הס"ס הזה גם בתבשיל עם ירק עלים שלא נשטף כראוי ויש חשש שהיה בו נגיעות? ספק אם היה חרק ואפילו אם היה אולי התפרק ואין פה בריה שלימה ויהיה מותר לאכול ממנו. מה ההבדל? תודה רבה על המענה המהיר ועל ההסבר המפורט

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ו שבט תש"פ 1:20

בס"ד


שלום וברכה


הדין של הרשב"א נאמר בדבר שאין רוב נגיעות אלא מיעוט המצוי (כגון קטניות), וזה הגדרת הבצל, אבל ירק הוא נגוע ברוב ושם הבדיקה מדאוריייתא, ולכן הס"ס של הרשב"א לא מועיל במקרה של ירק נגוע. 


שבת שלום 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ