חרקים בתאנים

השאלה: I was reading the article on figs. I couldn’t find the conclusion on eating them. On the one hand, they are one of the 7 minim and the Gemara talks about cakes, and on the other hand there is the issue of bugs. I would be grateful for your help. Have a שבת שלום

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ט חשון תשפ"ג 0:23

בס"ד


אמנם תאנים הם משבעת המינים ועל כן מבחינת הצרעה המפרה והשאריות שבה התאנה צריכה להיות מותרת. אלא שנשאלת השאלה הנוספת והיא לעניין התולעים הרגילות שבתוך התאנה כאן יש צורך בבדיקה היטב וזה דבר מאד קשה. ומי שלא בקיא בחרקים אלו קשה להתיר לו


שבוע טוב

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp