כרובית ברוקומיני

השאלה: ברוקומיני שלום רב לאוהבי תורתך: לאחרונה נתקלנו במוצר חדש (לפחות עבורנו) - ברוקומיני, של חברת 'כרמלים'. על המוצר ישנו פיקוח מעבדה של 'דרך המעבדה', אבל תחת חותמת הכשרות של הרב מרדכי זמיר, כתוב בפירוש 'ללא פיקוח הלכתי בנושא חרקים'. מהי רמת הנגיעות במוצר זה? האם אפשר לאוכלו שלם? האם ניתן לרסקו לפשטידה וכדו'? כמו כן באתר זה מצאנו כמה התייחסויות שונות לברוקולי וכרובית קפואים של סנפרוסט. למעשה - האם ניתן לסמוך על כשרות מוצרים אלו ללא חשש (כמובן - ככשרות רגילה ולא מהדרין)? בברכת התורה!

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה טבת תש"פ 11:24

בס"ד


שלום וברכת ד'


א. לגבי כרובית וברוקולי (רגיל) בודאי הוא לא מהדרין, לדעתי לא ראוי לאכלו אפילו ככשר, אולי מי שחולה וצריך מאד את המאכל הזה יש מקום להכשירו בשעת הדחק, אבל בודאי אדם שאין לו צורך מיוחד לאכול ראוי לא לאכלו, מכיוון שהירק הזה הוא רובו נגוע ואפילו אם עושים בו עיבודים שונים (שטיפות וכדו') אבל זה לא גורם לכך שאין כלל חרקים, ואדרבא מוכרים זאת כנגוע קצת, והרמ"א על פי תשובת הרשב"א אסר זאת. על כן לא ראוי לאכלו אלא למי שיש צורך מיוחד. 

ב. לפי הידע שבידנו הוא ככל הברוקולים לעניין חרקים. ובייחוד שהרב זמיר כותב שאין שם כשרות חרקים. א"כ בודאי שאין לאכלו שלם.

לגבי ריסוק אם זה נעשה לצורך ביטול חרקים יש בכך ביטול איסור, כמו כן צריך להיות תוצר שהוא דק מאד כגודל הקמח שאפשר לעבור דרך נפה של 70מ"ש. אבל אם זה לא יכול לעבור אין להתיר. בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ