נגיעות תותי עץ

השאלה:

קיבלתי קערה מלאה תותי עץ. הם נראים לא נגועים. האם יש בעיה של נגיעות בתולעים בפרי זה? ככל שיש נגיעות האם ניתן וכיצד לבדוק? ככל שלא ניתן האם ניתן להשתמש בתותים באופן בו הם מרוסקים לגמרי?

התשובה

הרב אברהם סוחובולסקי | תמוז תשע"ד

שלום

להלן מה שכתב הרב ויא באתר דין:

תות עץ MULBERRY- לבן או שחור

ז' שבט ה'תשע"ד

הרב משה ויא

מוחזק בנגיעות גבוהה, וחייבים לבודקו.

 

תיאור הנגיעות

אקריות . לעתים קרובות נגוע על־ידי אקריות (מילב"ן), שהם יצורים זעירים לבנים או חומים שאורכם כשליש מילימטר בלבד, וקשה לזהותם. הם חודרים בין גרגרי התות, וקשה להסירם.

רימות וזחלים . לעתים קרובות נגוע ברימות לבנות שאורכם שני מילימטרים, וכן עלול להיות נגוע בזחל לבן או חום־ירקרק, המכרסם את הפרי, (תמונה 397).

זבובונים . זבובונים נמשכים לפרי ונצמדים אליו, בפרט על דוכן המכירה, (תמונות 255א, 255ב).

חרקים . חרקים שחורים קטנים, חודרים בין גרגרי התות.

פסוקאים . חרקים לבנים זעירים שאורכם כמילימטר, מצויים על התותים וחודרים בין גרגרי התות. מראיהם כעין נמלים לבנות זעירות, (תמונה 398).

 

הבדיקה

מבנה תות־ העץ הוא כעין אשכול ענבים זעיר, שגרגריו צמודים זה לזה.

אין גידול מסחרי מסודר של תות עץ, הוא גדל כפרי בר ללא טיפול מקצועי, ולכן נגיעותו גבוהה. חרקים ורימות חודרים בין ענבי התות ולתוכם ואין אפשרות מעשית לנקותם או לבודקם, לכן מומלץ שלא להשתמש בהם.

 


בקשר לשאלתך אם מותר להשתמש באופן שמרסקים אותם.

ידוע שאסור לבטל איסור לכתחילה, אך אם הריסוק הוא חלק מתהליך הכנת המאכל, ולא רק כדי לבטל את האיסור, הרי זה מותר.

כגון הכנת ממרח חומוס מגרעיני חומוס הרי שהריסוק הוא חלק וצורך בהכנת המאכל ולא רק כדי לבטל האיסור (שלא יהיו בו חרקים שלמים) הרי זה מותר.

 

אם כן גם בתות עץ אם הריסוק הוא לצורך וחלק מתהליך הכנת המאכל ,יהיה מותר. אך אם הוא כדי לבטל האיסור הרי זה אסור.

 

בברכה,

אברהם סוחובולסקי

מכון התורה והארץ