סלרי ללא פיקוח מחרקים

השאלה: האם קלחים של סלרי ללא עלים המשווקים ברשתות האריזה מיוחדת כשהם דטופים עם הכשר על תרומות ומעשרות אך לא על תולעים צריכחם בדיקה מתולעים,

התשובה

מכון כושרות | י"א אב תשפ"א 13:10

שלום וברכה

ללא פיקוח הלכתי על נושא החרקים אין להשתמש במוצר (פרט למי שמומחה בתחום בדיקת החרקים).

ניתן להשתמש בגבעולי הסלרי בלבד לאחר שטיפה.


בברכה

יצחק דביר

toraland whatsapp